[English]
Lóistín le Gaeilge
Lóistín le Gaeilge
 
Cnag ar an roghchlár thíos go bhfeice tú na tithe lóistín de réir cúigí agus contaetha.
 
     
Cuairteoirí   Tithe aíochta
Ar mhaith leat saoire a chaitheamh trí Ghaeilge? Ar mhaith leat do chuid Gaeilge a chleachtadh agus daoine eile a chloisteáil á labhairt?   Ar mhaith leat lóistín a chur fáil do Ghaeilgeoirí agus do lucht foghlama na Gaeilge a thiocfadh ar saoire? An bhféadfá Gaeilge a labhairt leo?

Láithreán do dhaoine ar mhaith leo a gcuid Gaeilge a cheachtadh agus iad ar a laethanta saoire is ea an láithreán seo. [ eolas ... ]

 

 

Láithreán fógraíochta is ea an láithreán seo do thithe aíochta, óstáin, is bialanna atá in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil.
[ eolas ... ]

Nuashonrú   Leasú
Ba mhór linn do chúnamh, a léitheoir dhil, chun an t-eolas ar an láithreán seo a choinneáil bailí nó "cothrom le dáta.". Má fheiceann tú botúin beimid fíor-bhuíoch díot ach iad a chur in iúl dúinn. Más eol duit teach lóistín ina bhfuil seirbhís trí Ghaeilge le fáil agus gan é luaite againn anseo cuir scéala chugainn.

Cuir scéala chugainn

  Má tá teach lóistín agat féin, nó óstán, nó bialann, agus más féidir libh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí a labhródh Gaeilge ba bhreá linn bhur sonraí a chur ar an láithreán seo. Más amhlaidh go bhfuil fógra agaibh anseo cheana féin agus gur mian libh é a athrú ní gá ach scéala a chur chugainn agus déanfar duit é.

Cuir scéala chugainn

 
barr