Lóistín le Gaeilge
Lóistín le Gaeilge
 
 
Fógra do lucht tithe aíochta, lucht óstáin agus bialainne
Ar mhaith leat seirbhís a chur fáil do Ghaeilgeoirí agus do lucht foghlama na Gaeilge a thiocfadh ar saoire? An bhféadfá Gaeilge a labhairt leo?

Láithreán fógraíochta is ea an láithreán seo dóibh siúd atá i mbun aíocht a chur ar fáil do thurasóirí le Gaeilge.

Má tá teach aíochta "Leaba agus Bricfeasta" nó óstlann á reachtáil agat agus má tá Gaeilge líofa agat féin agus ag an lucht freastail ba mhaith linn scéala a fháil uait chun sibh a chur in aithne do chuairteoirí le Gaeilge.

Má tá tú in ann Gaeilge a labhairt leis na turasóirí le Gaeilge a thiocfaidh ar laethanta saoire chugat agus má tá tú sásta beagán ama a chaitheamh ina gcuideachta ag freagairt a gceisteanna agus á gcur ar an eolas faoin gceantar cuirfimid fógra duit ar an láithhreán seo saor in aisce.

Do b'amhlaidh ab fhearr é dá ndéanfá scéal de labhairt na Gaeilge sa teach agus dá gcuirfeá cineál "ciorcal comhrá" neamh-fhoirmiúil ar bun i seomra suite tar éis an dinnéir. Is iomaí teach tábhairne a chuirfeadh fios ar cheoltóir le go seinnfeadh sé don chomhluadar dá mbeadh slua istigh. Cén fáth nach ndéanfaí amhlaidh i gcás cuairteoirí le Gaeilge. Níl siadsan ag iarraidh éisteacht le "The Galway Girl" ná "Black is the Colour" ach ba bhreá leo tamall a chaitheamh ag éisteacht le muintir na háite ag caint faoina saol féin i nglan-Ghaeilge.

Fiú mura mbeadh teach aíochta amháin in ann costas "seanchaí" a tharraingt orthu féin d'fhéadfadh pobal na háite "Ciorcal Comhrá" a chur ar bun go tráthrialta agus cuireadh a thabhairt do chuairteoirí na dtithe lóistín páirt a ghlacadh iontu.

Tharlódh go mbeadh an "Ciorcal Comhrá Gaeilge " sin ina lóchrann a tharraingeodh cuairteoirí chuig an gceantar. Is cinnte go mbeadh áthas ar chuairteoirí le Gaeilge deis a bheith acu castáil ar chainteoirí dúchais i gcomhluadar dá leithéid d'fhonn is go gcloisfidis an chanúint áitiúil. Níor chóir cruinniú mar sin a ghairm sa teach tábhairne áfach. B'fhearr halla, ionad oidhreachta, nó seomra scoile a úsáid. Níor mhiste táille nó síntiús a ghearradh ar na cuairteoirí chun go bhféadfaí séisín a thabhairt do na cainteoirí dúchais ón áit a ghlacfadh páirt sa chomhrá..

 
Cuir scéala chugainn

 
barr