Lóistín le Gaeilge
Lóistín le Gaeilge
 
Fógra do lucht labhartha na Gaeilge

Ar mhaith leat saoire a chaitheamh trí Ghaeilge? Ar mhaith leat do chuid Gaeilge a chleachtadh agus daoine eile a chloisteáil á labhairt?

Láithreán do dhaoine ar mhaith leo a gcuid Gaeilge a cheachtadh agus iad ar a laethhanta saoire is ea an láithreán seo. Foilseofar sonraí tithe aíochta, óstáin, agus bialanna a bhfuil seirbhís trí Ghaeilge á tairiscint acu anseo.

Má tá fonn ort castáil ar dhaoine a labhróidh Gaeilge leat agus tú ar lóistín leo bain triail as na tithe aíochta agus na hóstlanna a bhfuil fógraí acu ar an láithreán seo.

I gcás cuid mhaith acu beidh duine de mhuintir an tí lán-tsásta tamall a chaitheamh ag comhrá leat tar éis an bhricfeasta nó i ndeireadh an lae tar éis an dinnéir. Cá bhfios nach mbuailfeá le Gaeilgeoirí eile sa teach sin nó go gcuirfeadh muintir an tí fios ar sheanchaí Gaeilge na háite teacht ag airneán nó ar céilí le comhluadar Gaelach a chur ar fáil do na cuairteoirí

Más eol duit teach aíochta eile, óstán nó bialann ina labhraítear Gaeilge cuirfimid fáilte roimh a thuairisc.

Séanadh:
Creidimid go bhfuil freastal trí Ghaeilge ar fáil sna tithe aíochta seo. Molaimid duit féin Gaeilge a labhairt le muintir an tí ó thús. Ní bhíonn ach Béarla nó teanga Eorpach ag formhór na gcuairteoirí a thagann chucu de ghnáth. Mura léiríonn tusa gur mian leat Gaeilge a chloisteáil agus gur féidir leat féin í a labhairt agus a thuiscint ní labhróidh siad ach "teanga na strainséirí" leat. Nuair a bheidh aithne ort cloisfidh tú raidhse Gaeilge ó mhuintir na dtithe seo.

Cuir scéala chugainn
 
barr